недеља, 28. фебруар 2021.

NAJREBUS FEBRUARA

(PRVA FAZA)

 

Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku februara.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati šestorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do četvrtka 04.03.2021. do 20,00.
- Druga faza počinje u petak i trajaće do nedelje 07.03.2021. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

 
8424. Kumi Niko lovratu bari (kumin i kolovrat u bari)
8425. Boli duša Franu (bolid u šafranu)
8426. Tur istura ljama (turist u raljama)
8427. Original Iva digla dinastu (Origi na livadi gladi Nastu)
8428. Bekhend ima Rios (Bek H, Endi Mari, os)
8429. Kada ste to skapirali? (kada, stetoskopi /i/ Rali)
8430. Gospa čeka para (go spačeka para)
8431. Lopovi je napiše (Lo povijena piše)
8432. Živi pesak (sivi pešak)
8433. Uljez u baru (ulje zubaru)
8434. Spremačica (sprej, Anica)
8435. Doli mu nov amaro (do limunova Maro)
8436. Blati mali muriju (Blat ima lim u Riju)
8437. Piri na Čigoti (pirinač i Goti)
8438. Dobra šnala Kovi (do brašna lakovi)
8439. Dočepala se imetka (do čepa Lase i Metka)
8440. Uzeo sam dopisnice (uz E osam do pisnice)
8441. Luksuzan apartman (Luk, Suzana, P Art, Man)
8446. Azarenka (Azar, Enka)
8447. Dio gomile (Diogo, Mile)
8448. Davi Esu zla Tina (Davies uz Latina)
8449. Ne mari mudar (nema rimu dar)
8450. Meri uzorke stara matera (Meri uz orkestar Amatera)
8451. Kočoperni Cezar (Kočo, pernice, zar)
8452. Događaj u juri (doga Đaju juri)
8453. Divlja mala Vanda (div, ljama, lavanda)
8454. Nagla vika Pavla budi (na glavi kapa, V labudi)
8455. Uzima mala Sevi rentu (uz imama Lase Viren tu)
8456. Principi reciprociteta (princ i preci, pr/e/ci, teta)
8457. Oni bi planinarili, a vi? (avioni biplani na Rili)
8458. Ko tu rikotu, Riko, turi? (koturi, koturi, koturi)
8459. Peče Matu rana ta (peče (kape) maturanata)
8460. Strip Tihomira (s triptihom Ira)
8461. Deda Lukini saveti (Dedal u Kini s aveti)
8462. Striko želi malo mira (s tri kože Lima lomi Ra)
8466. Polutani (Pol u Tani)
8467. Ragu sa salatom (Ragusa s alatom)
8468. Ja radujem Enu (jarad u Jemenu)
8469. Robove su tlačili (ro, bove, Sutla, čili)
8470. Globu snagatorima odrezali (globu, naga Tori, Mao, dreza, Li)
8471. Dosula Vesi jabukovače (do Sulavesija bukovače)
8472. Leče utehe ranu (Leče u Teheranu)
8473. Narod osujetio ruganja (na Rodosu Jeti Oru ganja)
8474. Poste ribarke (posteri barke)
8475. Pretiš meni ti? (pre Tišme niti)
8476. Aleksandrovac (Cankar do Slave)
8477. Doba karantina (do, bakar, An, Tina)
8478. Pošiljka zapela danima (po Šiljka za Peladanima)
8479. Orkestar za nominacije (orke s Tarzanom i nacije)
8480. Poruka finalisti (por u kafi na listi)
8481. Ode ka nebu Đole (ode, kane, buđole)
8482. Samo da rata ne bude (Samo, Dara, tane, Bude)
8483. Đoka Balašević (đo, kabala, Šević)
8484. Medena vremena (Ane, Mervan, edem)
8485. Priča o Vasi Ladačkom (čokolada, Mačva, sir, pi)
8486. Tri posleratna druga (nasred puta igra trol)
8487. Rastu neki novi klinci (Ras, tune, kino, Vik/i/, Linc)
8488. Sedam osmina (sed Amos, Mina)
8489. Kere varošanke (Ker, Eva, ro, šank E)
8490. Panonski mornar (Marinko, Nona, srp)
8491. Stari orkestar (Star, Star i orke)
8492. Panonski orkestar (Pan S, kim/on/o, R nar)
8493. Oprosti mi Katrin (O Prost i Mika tri N)
8494. Kao rani mraz (Mirka, Zorana)
8495. Na pola puta (lopta pa Una)
8496. Ne volim januar (Nevo, lim, jan, UAR)
8497. Al se nekad dobro jelo (Al, Seneka, Dob, roj, /D/elo)
8498. Računajte na nas (rakun, antena, nos)
8499. Seki Ranko nosi kavicu (sekira N'Kono Sikavicu)
8500. Poemu čita Tatjana (Poe muči tata Jana)
8501. Brijeg u Tamišu (brije Guta Mišu)
8502. Dime opušci (Dime o pušci)
8503. Ram ste kupile Tini (ramstek u piletini)
8504. Slike mi nema (slik Eminema)
8505. Ta tuga junaka minu (tat u gaju na kaminu)
8506. Tata lovi ćubana na maslinama (Tatalović u bananama slini)
8507. Poemu učenici rade (po emuu čen i cirade)
8508. Grijesi struktura (grijesi struk tu Ra)
8509. Rarebus (Bare, Rus)
8510. Spunerizam (spuner uz am)
8512. Džun Karter (džunka, rt, er)
8513. Alibunarka (Ali, Bun, arka)
8514. Par iz Bavaništa (Pariz, Ba, Vaništa)

3 коментара:

Бранислав Никић је рекао...

8431. Lopovi je napiše (Lo povijena piše)
8433. Uljez u baru (ulje zubaru)
8450. Meri uzorke stara matera (Meri uz orkestar Amatera)
8461. Deda Lukini saveti (Dedal u Kini s aveti)
8474. Poste ribarke (posteri barke)
8478. Pošiljka zapela danima (po Šiljka za Peladanima)
8486. Tri posleratna druga (nasred puta igra trol)
8501. Brijeg u Tamišu (brije Guta Miša)
8503. Ram ste kupile Tini (ramstek u piletini)
8507. Poemu učenici rade (po emuu čen i cirade)

Izabrao sam prvo rebuse koji su mi se svideli i koji bi morali da uđu u najboljih 10. Jedini problem je što sam ih odabrao 17, a nikako nisam mogao da odlučim koje eliminisati. Sistemom eliminacije jednog po jednog jedva sam stigao do njih 10. Jako težak izbor!

Svetlana је рекао...

8427. Original Iva digla dinastu (Origi na livadi gladi Nastu)
8431. Lopovi je napiše (Lo povijena piše)
8437. Piri na Čigoti (pirinač i Goti)
8450. Meri uzorke stara matera (Meri uz orkestar Amatera)
8457. Oni bi planinarili, a vi? (avioni biplani na Rili)
8461. Deda Lukini saveti (Dedal u Kini s aveti)
8467. Ragu sa salatom (Ragusa s alatom)
8478. Pošiljka zapela danima (po Šiljka za Peladanima)
8499. Seki Ranko nosi kavicu (sekira N'Kono Sikavicu)
8505. Ta tuga junaka minu (tat u gaju na kaminu)

Ja bih mogla i 20 da stavim.

Milan Žarkovački је рекао...

8427. Original Iva digla dinastu (Origi na livadi gladi Nastu)
8431. Lopovi je napiše (Lo povijena piše)
8437. Piri na Čigoti (pirinač i Goti)
8449. Ne mari mudar (nema rimu dar)
8467. Ragu sa salatom (Ragusa s alatom)
8468. Ja radujem Enu (jarad u Jemenu)
8472. Leče utehe ranu (Leče u Teheranu)
8474. Poste ribarke (posteri barke)
8478. Pošiljka zapela danima (po Šiljka za Peladanima)
8486. Tri posleratna druga (nasred puta igra trol)