01 октобар 2019Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku septembra.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do subote 05.10.2019. do 20,00.
- Druga faza počinje u nedelju i trajaće do utorka 08.10.2019. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.


7229. Teto, vi raniste Lea (tetovirani Stelea)
7230. Ja ne zurim u papir-maše (Janez u Rimu papi R maše)
7231. Peticiju mi šalju, Tijana (peti ciju/k/ miša ljuti Jana)
7232. Ko šume seče vojvodi? (koš u mesečevoj vodi)
7233. Papuča dedu žulja (papu čade duž ulja)
7234. Patrik u magli stepa (papa, tri kuma, gliste)
7235. Napredovati kao rak (karo, akita, vo, Der, Pan)
7236. Vlastita naklada (vlas titana, klada)
7237. Pala prodaja stanova (P ala, P roda, J Astanova)
7238. Mami Ćana grudima (Mamić, Ana, Gru, Dima)
7239. Ubo kaluđera Milan (u bokalu đeram i lan)
7240. Baraba žurno skače (bar, abažur, nos, kače)
7241. Nestaše širiti (Nesta, šešir, Iti)
7242. Nazeb ribara (na zebri bara)
7246. Nas Likar uslika (na slikaru S Lika)
7247. Savjestan splavar (sav je stan S plav, ar)
7248. Doba besparice (do babe S P arice)
7249. Ovo je doba neta (ovoj E do Baneta)
7250. Usan i narval (u Sani nar, val)
7251. O, ruž je skup onima (oružje s kuponima)
7252. Editorijal o pticama na Uni (Edi Torija lopticama na/p/uni)
7253. Suviše širimo krevet Ruške (suvi šeširi, mokre vetruške)
7254. Spot očara Marijana (s potočarama Rijana)
7255. Svod Enica mami šara (s vodenicama miš, ara)
7256. Došli peraču čitači (do šlipera čuči Tači)
7257. Bole li uboji? (Boleli u boji)
7258. Tonikum uze Ira (Toni kum Uzeira)
7271. Zlatko Stipaničić Aurel (ručnik, letipas, Lazić, Ato)
7272. Oliver Dragojević (Ida, Gojić, revolver)
7273. Polovinska pauza (polo, Vin, kapa, suza)
7274. Mat kod emigranata (Matko, Demi, granata)
7275. Jorga cijevi Ćamilu daje (Jorgaćijević, Ami, ludaje)
7276. Vranilova trava (Vavra, Nil, O vatra)
7277. Pustara straha (A-HA, rt, sara T, sup)
7278. Ubije limara mali Lazar (u bijelima arama lila zar)
7279. Nabrao nam Balaž irise (na braon ambalaži ris E)
7280. Splav im je, Leno, malen (s plavim jelenom Alen)
7283. Kazanova novca nema nikada (kazan, ovan, ovca, neman i kada)
7284. Sibi Siman ojče (s ibisima nojče)
7285. Priče smisli karbonar (pri česmi slikar Bonar)
7287. Sosa mala Savi dala (s osam alasa Vidal A)
7288. Uma gazi muške (u magazi M uške)
7289. Sestra domara rasanila (s Estradom arara sa Nila)
7290. Za pare daju noše (Zapa reda junoše)
7291. Doba demagogije (go Gi je do badema)
7292. Šta banka radi? Kamati! (štab, Ankara, Dika, ''Mati'')
7293. Nema Nikola izbora (nemani, kola iz Bora)
7294. Krije cimer katode (k Rijeci merkat ode)
7295. Nežan as ovaj (Snežana, Jova)
7296. Raša Livada (Rada, šal, Iva)
7297. Rarebus (bare, Rus)
7302. Manja nizija (Manjani zija)
7303. Vatreni Ćiro zgazi Muju (Vat, Renić i Rozga zimuju)
7304. Nema problema! (Nema Prob lema)

3 коментара:

Milan Žarkovački је рекао...

7239. Ubo kaluđera Milan (u bokalu đeram i lan)
7254. Spot očara Marijana (s potočarama Rijana)
7257. Bole li uboji? (Boleli u boji)
7278. Ubije limara mali Lazar (u bijelima arama lila zar)
7285. Priče smisli karbonar (pri česmi slikar Bonar)
7289. Sestra domara rasanila (s Estradom ara sa Nila)
7290. Za pare daju noše (Zapa reda junoše)
7294. Krije cimer katode (k Rijeci merkat ode)
7302. Manja nizija (Manjani zija)
7304. Nema problema! (Nema Prob lema)

Greške: u 7241 treba "šešir"; u 7289 treba "arara".

Svetlana је рекао...

7229. Teto, vi raniste Lea (tetovirani Stelea)
7232. Ko šume seče vojvodi? (koš u mesečevoj vodi)
7233. Papuča dedu žulja (papu čade duž ulja)
7254. Spot očara Marijana (s potočarama Rijana)
7257. Bole li uboji? (Boleli u boji)
7258. Tonikum uze Ira (Toni kum Uzeira)
7280. Splav im je, Leno, malen (s plavim jelenom Alen)
7285. Priče smisli karbonar (pri česmi slikar Bonar)
7289. Sestra domara rasanila (s Estradom arara sa Nila)
7294. Krije cimer katode (k Rijeci merkat ode)

Бранислав Никић је рекао...

7232. Ko šume seče vojvodi? (koš u mesečevoj vodi)
7233. Papuča dedu žulja (papu čade duž ulja)
7242. Nazeb ribara (na zebri bara)
7253. Suviše širimo krevet Ruške (suvi šeširi, mokre vetruške)
7279. Nabrao nam Balaž irise (na braon ambalaži ris E)
7280. Splav im je, Leno, malen (s plavim jelenom Alen)
7290. Za pare daju noše (Zapa reda junoše)
7294. Krije cimer katode (k Rijeci merkat ode)
7302. Manja nizija (Manjani zija)
7304. Nema problema! (Nema Prob lema)