недеља, 29. септембар 2019.

Решења:
7283. Казанова новца нема никада (казан, ован, овца, неман и када)
7284. Сиби Симан ојче (с ибисима нојче)
7285. Приче смисли карбонар (при чесми сликар Бонар)
7286. ОЗНА (О зна)
7287. Соса мала Сави дала (с осам аласа Видал А)
7288. Ума гази мушке (у магази М ушке)
7289. Сестра домара расанила (с Естрадом ара са Нила)
7290. За паре дају ноше (Запа реда јуноше)
7291. Доба демагогије (го Ги је до бадема)
7292. Шта банка ради? Камати! (штаб, Анкара, Дика, ''Мати'')
7293. Нема Никола избора (немани, кола из Бора)
7294. Крије цимер катоде (к Ријеци меркат оде)
7295. Нежан ас овај (Снежана, Јова)
7296. Раша Ливада (Рада, шал, Ива)
7297. Раребус (баре, Рус)
7298. Срећко Шуте (С, Р, Е, Ћ кошуте)
7299. Кроника дана (К рони, када НА)
7300. Зли старац (З лист, ара Ц)
7301. Борис је Кирац (бор И, сјекира Ц)

1 коментар:

Miroslav Cvetković је рекао...

Rešenje rebusa broj 7298 je: Srećko Šute.
Srećko Šute je bio jedan od košarkaša zagrebačke "Lokomotive" početkom 70-ih godina prošlog veka (Nikola Plećaš, Damir Rukavina, Vjenceslav Kavedžija, Rajko Gospodnetić, Milivoj Omašić, Eduard Bočkaj, Ivica Valek, Zvonko Avberšek, Dragan Kovačić, Petar Jelić, Ante Ercegović, Zdenko Grgić, Srećko Šute)