среда, 1. мај 2019.Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku aprila.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do nedelje 05.05.2019. do 20,00.
- Druga faza počinje u ponedeljak i trajaće do srede 08.05.2019. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

6913. Svi rabili novac (svira Bilinovac)
6914. Nagi Jukatanac (na Giju katanac)
6915. Naš Ante kulira (na Šanteku lira)
6916. Stricu retka kosa (s tri curetka kosa)
6917. Nagari tamo ''Reno'' (naga Rita Moreno)
6921. Marin ušićari sto teladi (Mari, Nušić, Aristotel, Adi)
6922. Lana dugo mili (lanad u gomili)
6923. Gile spiska kuće (Gilespi skakuće)
6924. Ma, laže nas ta Lana opako (mala žena stala naopako)
6925. Nenadmašne ste žene! (Nenad mašne ne steže)
6926. Spiska Milo mnogo para (spi s kamilom Nogo pa Ra)
6931. Turizam Antila (tur iza mantila)
6932. Svi rade do pet (svira ded opet)
6933. Osa me jako draži (osam eja kod raži)
6934. Umor učesnica (u moru česnica)
6935. Uzoru dolaze u masama (u zoru do Laze Uma sama)
6936. I kob Uljanika Puljane rastužila (Iko Buljan i kap ulja, nerast U, žila)
6937. U vodu žaba žuri (uvo, duž, abažuri)
6938. Posed Lazara (po sedla za Ra)
6939. Šah Tika uči (šaht i kauči)
6940. Dodija bolesnik onomad Miralemu (do dijabole s Nikonom admiral emu)
6941. Sa puno draži (sapun od raži)
6942. Sat urnisanja (Saturn i Sanja)
6943. Nas opila Malajka (na sopilama Lajka)
6944. Prepade Žaka jak (pre padeža kajak)
6945. Nas i cura muvala (na sicu ram, uvala)
6950. Do kosi trapavi Jan (do kositra pavijan)
6951. Juri Ston ogavan (juri stonoga van)
6952. Ala tuka zinu (alat u kazinu)
6953. Neko devet i sedam adira (ne kod Eve, tise dama dira)
6954. Dado (Nedo) zna ko vapi - Tanja (da/ne do znakova pitanja)
6955. Beži ris (bež iris)
6956. Mali peru kina (Mali, Peru, Kina)
6957. Tur k meni Stanka primače (Turkmenistan, kapri, mače)
6958. Judaši šaraju - Juda šiša raju
6959. Obavi me naša rulja (oba vimena šarulja)
6960. Ko te to bruka? (kote Tobruka)
6961. Pralju Dinu Desa zove (praljudi nude sazove)
6962. Poraz dvojice osvetnika (Po razdvoji ceo svet Nika)
6963. Strikine zamerke Lizi (s tri Kineza Merkel i Zi)
6964. Park Ralje važan Dari (par kraljeva, žandari)
6968. Punč Ana kumi lije (pun čanak u Milije)
6969. U do seže Nikolin dom (Udo se ženi Kolindom)
6970. Šećer u bisagama (šeće Rubi s agama)
6971. Ratar zanosi majku lako (kora, Tarzan, Osim, ajkula)
6972. Baruština (barut, šina)
6973. Kum rijetko nas zove (kumrije, Tkon, as, zove)
6974. Stare muštikle (Star, emu, štikle)
6975. Aga vadi nakit (agava, dina, kit)
6976. Nema nasilja (neman, as, Ilja)
6977. Dobre zanemariste (do breza nema Riste)
6978. Bo danas traži lovu (Boda na Stražilovu)
6979. Sočiva vam oteli (so, čivava, moteli)
6980. Popi deka porto Riku (pop ide ka Portoriku)
6981. Da rodi lan dogodine (dar O, Dilan Dog, Odin E)
6982. Doktor masnu pitu jede (Dok, Tor M, A Snupi, tuje DE)
6983. Nosim bako kobili čitavu balu slame (NO Simba, Koko Bil I, Čita V, U Balu, S lame)
6984. John Hondo Havlicek (Dijon, Lohan, Chekhov)
6988. Deliblato (Delib, Lato)
6989. Originalan etui za mene (Origi na lanetu iza Mene)
6990. Klopka za nevaljalu garu (Klop kazane valja lugaru)
6991. Kič menja kritika (kičmenjak, rit, Ika)
6992. Uska utabana trasa (u skauta Banat, Ras A)
6993. Spira mi dom uradio (s piramidom U radio)
6994. Sjaj u travi (skaj i mravi)
6995. Uzalud vara Mića (uz alu dva ramića)
6996. Rep ansambl iz Užica (repan sam blizu žica)
6997. Če smara Kastra (česma, rak, Astra)
6998. Dug meraklija (dugme, rak, lija)
6999. Preleteše veseli Samarci (Prele te ševe s elisama rci)
7000. Metrese kuma Kaze (metre seku makaze)
7001. U Skadru Gavra tanca (uska druga vratanca)
7002. Oba oka meni zrike (obao kamen iz reke)
7003. Anagramni rebus (magare na Srbinu)
7004. Pjeni se Jenisej (P Jenisej, Enis EJ)
7005. Prija je tukla strikana (pri jajetu klas, tri kana)

3 коментара:

Luka је рекао...

Netko mora početi:

6913. Svi rabili novac (svira Bilinovac)
6923. Gile spiska kuće (Gilespi skakuće)
6931. Turizam Antila (tur iza mantila)
6951. Juri Ston ogavan (juri stonoga van)
6958. Judaši šaraju - Juda šiša raju
6968. Punč Ana kumi lije (pun čanak u Milije)
6969. U do seže Nikolin dom (Udo se ženi Kolindom)
6978. Bo danas traži lovu (Boda na Stražilovu)
6998. Dug meraklija (dugme, rak, lija)
7004. Pjeni se Jenisej (P Jenisej, Enis EJ)

Бранислав Никић је рекао...

6917. Nagari tamo ''Reno'' (naga Rita Moreno)
6931. Turizam Antila (tur iza mantila)
6933. Osa me jako draži (osam eja kod raži)
6942. Sat urnisanja (Saturn i Sanja)
6955. Beži ris (bež iris)
6970. Šećer u bisagama (šeće Rubi s agama)
6977. Dobre zanemariste (do breza nema Riste)
6996. Rep ansambl iz Užica (repan sam blizu žica)
7000. Metrese kuma Kaze (metre seku makaze)
7001. U Skadru Gavra tanca (uska druga vratanca)

Svetlana је рекао...

6926. Spiska Milo mnogo para (spi s kamilom Nogo pa Ra)
6940. Dodija bolesnik onomad Miralemu (do dijabole s Nikonom admiral emu)
6945. Nas i cura muvala (na sicu ram, uvala)
6961. Pralju Dinu Desa zove (praljudi nude sazove)
6964. Park Ralje važan Dari (par kraljeva, žandari)
6968. Punč Ana kumi lije (pun čanak u Milije)
6969. U do seže Nikolin dom (Udo se ženi Kolindom)
6990. Klopka za nevaljalu garu (Klop kazane valja lugaru)
6991. Kič menja kritika (kičmenjak, rit, Ika)
7000. Metrese kuma Kaze (metre seku makaze)