недеља, 28. април 2019.

Решења:
6968. Пунч Ана куми лије (пун чанак у Милије)
6969. У до сеже Николин дом (Удо се жени Колиндом)
6970. Шећер у бисагама (шеће Руби с агама)
6971. Ратар заноси мајку лако (кора, Тарзан, Осим, ајкула)
6972. Баруштина (барут, шина)
6973. Кум ријетко нас зове (кумрије, Ткон, ас, зове)
6974. Старе муштикле (Стар, ему, штикле)
6975. Ага вади накит (агава, дина, кит)
6976. Нема насиља (неман, ас, Иља)
6977. Добре занемаристе (до бреза нема Ристе)
6978. Бо данас тражи лову (Бода на Стражилову)
6979. Сочива вам отели (со, чивава, мотели)
6980. Попи дека порто Рику (поп иде ка Порторику)
6981. Да роди лан догодине (дар О, Дилан Дог, Один Е)
6982. Доктор масну питу једе (Док, Тор М, А Снупи, тује ДЕ)
6983. Носим бако кобили читаву балу сламе (НО Симба, Коко Бил И, Чита В, У Балу, С ламе)
6984. John Hondo Havlicek (Dijon, Lohan, Chekhov)
6985. Скупа телетина (С купа ТЕ, лети НА)
6986. Наклада пада (НА клада, П ада)
6987. Ева Рас (Е вара С)

Нема коментара: