четвртак, 03. јануар 2019.Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku decembra.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do ponedeljka 07.01.2019. do 24,00.
- Druga faza počinje u utorak i trajaće do četvrtka 10.01.2019. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.


6632. Bijelo zlato (bije loz Lato) 
6633. Borbene škune (bor Beneš kune)
6634. Prije me tetoše (prije mete Toše)
6635. Snima mapu Poljak (sni mama pupoljak)
6636. Vrane Škot lovi (Vraneš, kotlovi)
6637. Ivan gleda barke Maltežana (I vangle, dabar, Kemal te Žana)
6638. Ta mašina lupa (tama, šina, lupa)
6639. Skok amalina (s kokama Lina)
6640. Uvoštena Dara (uvo, štenad, ara)
6641. Crep ima gara (rep i magarac)
6642. Rika jelena (rijeka Lena)
6643. Leva traka (letva, raka)
6644. Teča još pilji (tečaj o špilji)
6645. Armatura (urmu taru)
6646. Tanker ode (tanke rode)
6651. Opet se napismo (o pet sena pismo)
6652. Usnu liže Toni (usnuli žetoni)
6653. Uvek Rajka tanca (uve kraj katanca)
6654. Ko kaže ne? (koka, žene)
6655. Svedok Ratko glanca suđe Mići (sve do kratkog lanca su đemići)
6656. Imali smo kartone s uviđaja (mokar Tone, suvi Đaja i Malis)
6657. Staklena brada (as, tak, Lena, Brad A)
6658. Bela gradom orgijala (alaji, grom, odar, galeb)
6659. Serenada finalista (Serena, Dafina, lista)
6660. Ko škrticama uze robu (koš, krtica, mauzer, Ob U)
6661. Doma nas tiranišu (do manastira Niš U)
6662. Sam uleti mali Lazar (s amuletima lila zar)
6663. Torokuša sabotira misu (Toro kuša sa Bo tiramisu)
6664. Čiča Tomina koliba (čita Romina Kolina)
6665. Padeže napamet uče (pade žena pa me tuče)
6669. Borbe zborova (bor bez borova)
6670. Polazi jesenas Mija (pol Azije se nasmija)
6671. Skinu zet Esteru (skin uze testeru)
6672. Lep ti regal gad otima (leptire Gal Gadot ima)
6673. Bije Laza s tavanice (bijela zastava Nice)
6674. Bira ženik ruho (BIO raženi kruh)
6675. Ukor Pikasa (u korpi kasa)
6676. Ka Mioni ide Vice (kamioni i device)
6677. Doba Latina (do bala Tina)
6678. Osa sisa so (o sasi Saso)
6679. Donesi ta jela s tavica (do nesita je lastavica)
6680. Agregatno stanje vode (Dea, Greg, at, nos Tanje, vo)
6681. Nastu budi Mira (na stubu dim i Ra)
6682. Volim unuka Filipa (vo, limun u kafi, lipa)
6683. Samo Petko pita (sa Mo pet kopita)
6684. Vara nas Izak redom (Varanasi za kredom)
6685. Nika Luku vara (nikal u kuvara)
6686. Ronija nasmija Tom (roni Jana s Mijatom)
6687. Popa stiže Toni (po pasti žetoni)
6688. Rese se nižu (uži neseser)
6689. Ja top ticao (jato ptica O)
6690. Uvi tri niti Rade (u vitrini tirade)
6691. Skot lovi male mišare (s kotlovima lem i šare)
6692. Portabl iz Udina (porta blizu dina)
6693. Pristojan upravnik (pri Stojanu pravnik)
6694. Striko, bre, vuci lovca (s tri kobre vuci, L ovca)
6695. Majka pite nudi nama (maj kapitenu Dinama)
6696. Gatara zbija šalice (Gata razbija šalice)
6697. Kapsula je nemačka (ka psu laje ne mačka)
6698. Dresirana golubica (dres Irana, gol ubica)
6702. Kupiću skije (kup i ćuskije)
6703. Zaručeni kulak (zar učeniku lak)
6704. Kulen Ema jutros jede (kule nemaju trosjede)
T1. Imamo rebus (imam ore, bus)
T2. Čita i mali strip (Čita ima list, Rip)
T3. Dominiranje naroda (do Mini ranjena roda)
T4. Ko kupi papaju? (Koku pipa Paju)
T5. Dođe Petar u Čačak (do Đepeta ruča Čak)
T6. Može li da se kupi Nokija? (Mo želi da seku Pinokija)
T7. San Dučić imaše (sandučići Maše)
T8. Umorna rada malo sovi (u mornara dama, losovi)
T9. Zapaprio sam jela (Zapa pri osam jela)
T10. Tu stade snob Aca (Tusta desno baca)
T11. Sanji veseljak Ilija uzima majure (sa njive seljak i lija uz imama jure)
T12. Van damisti čekaju (Van Dam ističe Kaju)
T13. Prestiže nam orač Anku (presti žena mora Čanku)
T14. Mali Nenad vadi naramak (maline na dva dinara, mak)
T15. Napolju dugo lije danas (na Poljudu gol i jedan as)
T16. Nadaren amater igra mi za tim (nad arenama Teri, grami zatim)
T17. Zagorjela jela (Zagor, jela, jela)
T18. Prikaz animacije vidim (pri kazanima cijev i dim)
T19. Jedete li na radu? (dete Li Na raduje)
T20. Dobili ste ukor (liste u Kordobi)
T21. Predivan komplet imate (pred Ivankom pleti Mate!)
T22. Ode prota na misu (u Simana torpedo)
5 коментара:

Бранислав Никић је рекао...

6644. Teča još pilji (tečaj o špilji)
6665. Padeže napamet uče (pade žena pa me tuče)
6669. Borbe zborova (bor bez borova)
6679. Donesi ta jela s tavica (do nesita je lastavica)
6692. Portabl iz Udina (porta blizu dina)
6704. Kulen Ema jutros jede (kule nemaju trosjede)
T5. Dođe Petar u Čačak (do Đepeta ruča Čak)
T15. Napolju dugo lije danas (na Poljudu gol i jedan as)
T18. Prikaz animacije vidim (pri kazanima cijev i dim)
T21. Predivan komplet imate (pred Ivankom pleti Mate!)

IlijaO је рекао...


6635. Snima mapu Poljak (sni mama pupoljak)
6660. Ko škrticama uze robu (koš, krtica, mauzer, Ob U)
6669. Borbe zborova (bor bez borova)
6673. Bije Laza s tavanice (bijela zastava Nice)
6679. Donesi ta jela s tavica (do nesita je lastavica)
6694. Striko, bre, vuci lovca (s tri kobre vuci, L ovca)
T7. San Dučić imaše (sandučići Maše)
T17. Zagorjela jela (Zagor, jela, jela)
T21. Predivan komplet imate (pred Ivankom pleti Mate!)
T22. Ode prota na misu (u Simana torpedo)

Slavko Bovan је рекао...

6644. Teča još pilji (tečaj o špilji)
6646. Tanker ode (tanke rode)
6663. Torokuša sabotira misu (Tor okuša sa Bo tiramisu)
6669. Borbe zborova (bor bez borova)
6679. Donesi ta jela s tavica (do nesita je lastavica)
6692. Portabl iz Udina (porta blizu dina)
6702. Kupiću skije (kup i ćuskije)
T5. Dođe Petar u Čačak (do Đepeta ruča Čak)
T7. San Dučić imaše (sandučići Maše)
T15. Napolju dugo lije danas (na Poljudu gol i jedan as)

Svetlana је рекао...

6644. Teča još pilji (tečaj o špilji)
6646. Tanker ode (tanke rode)
6655. Svedok Ratko glanca suđe Mići (sve do kratkog lanca su đemići)
6662. Sam uleti mali Lazar (s amuletima lila zar)
6669. Borbe zborova (bor bez borova)
6672. Lep ti regal gad otima (leptire Gal Gadot ima)
6704. Kulen Ema jutros jede (kule nemaju trosjede)
T5. Dođe Petar u Čačak (do Đepeta ruča Čak)
T7. San Dučić imaše (sandučići Maše)
T13. Prestiže nam orač Anku (presti žena mora Čanku)

Milan Žarkovački је рекао...

6662. Sam uleti mali Lazar (s amuletima lila zar)
6663. Torokuša sabotira misu (Tor okuša sa Bo tiramisu)
6669. Borbe zborova (bor bez borova)
6670. Polazi jesenas Mija (pol Azije se nasmija)
6688. Rese se nižu (uži neseser)
6690. Uvi tri niti Rade (u vitrini tirade)
6691. Skot lovi male mišare (s kotlovima lem i šare)
6702. Kupiću skije (kup i ćuskije)
6704. Kulen Ema jutros jede (kule nemaju trosjede)
T15. Napolju dugo lije danas (na Poljudu gol i jedan as)