недеља, 30. децембар 2018.

Решења:
6684. Вара нас Изак редом (Варанаси за кредом)
6685. Ника Луку вара (никал у кувара)
6686. Ронија насмија Том (рони Јана с Мијатом)
6687. Попа стиже Тони (по пасти жетони)
6688. Ресе се нижу (ужи несесер)
6689. Ја топ тицао (јато птица О)
6690. Уви три нити Раде (у витрини тираде)
6691. Скот лови мале мишаре (с котловима лем и шаре)
6692. Портабл из Удина (порта близу дина)
6693. Пристојан управник (при Стојану правник)
6694. Стрико, бре, вуци ловца (с три кобре вуци, Л овца)
6695. Мајка пите нуди нама (мај капитену Динама)
6696. Гатара збија шалице (Гата разбија шалице)
6697. Капсула је немачка (ка псу лаје не мачка)
6698. Дресирана голубица (дрес Ирана, гол убица)
6699. Нада с каматом (на даскама Том)
6700. Баталиле туш туке (Бата, Ли, ''Лету штуке'')
6701. Дом Анти Неле нађе (до мантинеле Нађе)

Нема коментара: