петак, 02. фебруар 2018.

NAJREBUS JANUARA


Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku januara.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do utorka 06.02.2018. do 20,00.
- Druga faza počinje u sredu i trajaće do petka 09.02.2018. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

5765. Remi Kazinoti (Toni, Zak i Meri)
5766. Paul Keres (kule, par es)
5767. Stipe Pletikosa (stilet, Pep i kosa)
5768. Dol iz mog ugla (do Liz Mo gugla)
5769. Sni mala Slovence (snima Laslo vence)
5770. Vile veleposlanika (vile vele: po slanika)
5771. Alisa Marić (Al i samarić)
5772. Feniksova sudbina (fen, iks, ovas, Udbina)
5773. Sokola vara gusjenica (S oko lava, ragu, sjenica)
5774. Četverored (drvo reče TE)
5775. Uja Miru dariva (u jami rudar Iva)
5776. Poraz Verdaska (pora, zver, daska)
5777. Park u Naisusu (par ku na Isusu)
5778. Kurtizane sade limete (Kurt iza Nesa deli mete)
5779. Seka čuva lovu (sekač u valovu)
5780. Ko prenese kante? (koprene, sekante)
5781. Revolt Verice (revolver Tice)
5782. Treba mi vrcani med (Demi na crvima, Bert)
5783. Tripe tlači taju (tri petla čitaju)
5784. Tri koma četrnaest (triko, mače, trn, A Est)
5785. Podigla se prašina (pod, igla, prase, šina)
5786. Dama skida masku (Damask I, Damask U)
5787. A svi traže pare (as, vitraž, ep, are)
5788. Slavi Nata sto godina (slavina, tas, Togo, Dina)
5789. Ja redar (jare dar)
5790. Narkoman Duje (nar komanduje)
5791. Mala sirena (alas i mrena)
5795. Manjak reči (Manja kreči)
5796. Nadina muve lovi (na dinamu velovi)
5797. Van gleda Marčelo (vangle, damar, čelo)
5798. Samo ti kamate obračunaj (sa motikama Teo, Brač, Unaj)
5799. Ratar Antu laže (raže, tarantula)
5800. Kondom uze Jasmin Omaru (Kon do muzeja, s minom Aru)
5801. Dan zaljubljenih (haljine Z, bunde Lj)
5802. Prvi srpski ustanak (tri psa, N, vuk)
5803. Tu nema salama (tune, masa lama)
5804. Mali, budi miran (Malibu, dim, Iran)
5805. Srpska pomoć u bici (srp s kapom o ćubici)
5812. Manijaka doga tera (Man i Jaka do gatera)
5813. Sat Enis predade (saten ispred ade)
5814. King Kong (ping-pong)
5815. Radna žena radi vama traku (u kartama vida rane žandar)
5816. Ote bisere Nada (o tebi serenada)
5817. Kupite lep rasad (kupi tele prasad)
5818. Sanjamo Miluna (Sanja, Mom i luna)
5819. Parker i Gilespi (par, Keri, Gile spi)
5820. Nenaoružani vojak (Nena, O, ruža, nivo, jak)

4 коментара:

Luka је рекао...

Evo splitskog izbora:

5768. Dol iz mog ugla (do Liz Mo gugla)
5775. Uja Miru dariva (u jami rudar Iva)
5777. Park u Naisusu (par ku na Isusu)
5778. Kurtizane sade limete (Kurt iza Nesa deli mete)
5779. Seka čuva lovu (sekač u valovu)
5782. Treba mi vrcani med (Demi na crvima, Bert)
5783. Tripe tlači taju (tri petla čitaju)
5790. Narkoman Duje (nar komanduje)
5796. Nadina muve lovi (na dinamu velovi)
5815. Radna žena radi vama traku (u kartama vida rane žandar)

Svetlana је рекао...

5768. Dol iz mog ugla (do Liz Mo gugla)
5771. Alisa Marić (Al i samarić)
5775. Uja Miru dariva (u jami rudar Iva)
5777. Park u Naisusu (par ku na Isusu)
5782. Treba mi vrcani med (Demi na crvima, Bert)
5783. Tripe tlači taju (tri petla čitaju)
5798. Samo ti kamate obračunaj (sa motikama Teo, Brač, Unaj)
5800. Kondom uze Jasmin Omaru (Kon do muzeja, s minom Aru)
5805. Srpska pomoć u bici (srp s kapom o ćubici)
5815. Radna žena radi vama traku (u kartama vida rane žandar)

Бранислав Никић је рекао...

5768. Dol iz mog ugla (do Liz Mo gugla)
5769. Sni mala Slovence (snima Laslo vence)
5778. Kurtizane sade limete (Kurt iza Nesa deli mete)
5783. Tripe tlači taju (tri petla čitaju)
5791. Mala sirena (alas i mrena)
5795. Manjak reči (Manja kreči)
5812. Manijaka doga tera (Man i Jaka do gatera)
5817. Kupite lep rasad (kupi tele prasad)
5782. Treba mi vrcani med (Demi na crvima, Bert)
5765. Remi Kazinoti (Toni, Zak i Meri)

Milan Žarkovački је рекао...

5768. Dol iz mog ugla (do Liz Mo gugla)
5769. Sni mala Slovence (snima Laslo vence)
5775. Uja Miru dariva (u jami rudar Iva)
5778. Kurtizane sade limete (Kurt iza Nesa deli mete)
5779. Seka čuva lovu (sekač u valovu)
5783. Tripe tlači taju (tri petla čitaju)
5796. Nadina muve lovi (na dinamu velovi)
5805. Srpska pomoć u bici (srp s kapom o ćubici)
5812. Manijaka doga tera (Man i Jaka do gatera)
5813. Sat Enis predade (saten ispred ade)