понедељак, 09. октобар 2017.

Решења:
5538. Копа рупу Тина (копар у Путина)
5539. Трампа у Тополи (Трамп ауто поли)
5540. Шта пук има? (штап у Кима)
5541. Uzorana parcela (u Zorana par čela)
5542. Наче твор кисељак (на четворки сељак)
5543. Атакује мурија (ата кује Мур и ја)
5544. Наталитет у Гази (Натали тету гази)
5545. Пери истиче рок (Пери истиче рок)
5546. Шта лепи цимерка (штале Пици мерка)
5547. Уводимо строги намет (у води мост, Рогина, Мет)
5548. Оста Мари сам (ос, тамарис, ам)
5549. Gimnastika (Gin, Mastika)
5550. Сами шампиони (СА миш, АМ пиони)
5551. Килавица (КИ лавица)
5552. Вискозна материја (/К/виско, З на М, /б/атерија)

Нема коментара: