недеља, 14. мај 2017.

Решење:
5239. Dobra dabranka (do Brada Branka)
5240. Савесно мерач учи (са Весном Ера чучи)
5241. Саво мјери Јана (с Авом је Ријана)
5242. Предуговоре носи Лиз Бори (предуго Ворен о сили збори)
5243. Анализа послова (анал иза по слова)
5244. Морон отера спонзора (Моро, ноте, распон, зора)
5245. Мапира ти посед Мица (по седмицама пирати)
5246. Вест из Анадолије (Вест иза На до лије)
5247. Пријек акт у Сабору (прије кактуса бор У)
5248. Нада рудар (на дару дар)
5249. Оде Лола, Нено! (ланено одело)
5250. Петао соба тера (пета особа Тера)
5251. Поп у цара блене (По пуца, Рабле не)
5252. Води Мира Галу да купи јелек (во дими, рага лудаку пије лек)
5253. Покондирена тиква (По, Кон, Ирена тик /д/ва)
5254. Еро с онога свијета (Ерос, Оно, Гас, Виј, Ета)
5255. Капу тражи глупан (капут, раж, иглу, Пан)
5256. Клизачица (качица, Лиз)
5257. Не сили цара кушати јело (несилица, рак, уш, А тијело)

Нема коментара: