недеља, 12. март 2017.

Решења:
5085. Лута Кубанка (лутак у Банка)
5086. Три костима (трико с Тима)
5087. Дорат капетана Тома (до Ратка пет анатома)
5088. Моја стрина је подла дама (Моја с три наје под ладама)
5089. Подуже Томо пати (под ужетом опати)
5090. Напи смену Митра (на писмену митра)
5091. Споменар Верка чита (ати, чакре, вране, мопс)
5092. Критика ментора (тора, Крит и камен)
5093. Будале у тигра буље (Буда, леут и грабуље)
5094. Гори барака (го риба Рака)
5095. Катаболизам (мази Ло батак)
5096. Одело суши Карлу (оде лос у шикар/л/у)
5097. Морис Равел (ЛеВар с Иром)
5098. Uzbekistan (uz kist Bean)
5099. Корача Барбара ка Мати гарава носа и ведра чела, Зора носи Петку пола ручка, а Дада Ратку пуслице
(кора, чабар, бара, кама, тигар, аван, оса и ведра, чела, зора, нос и пет купола, ручка, ада, дар, ат, купус, лице)

Нема коментара: