среда, 01. фебруар 2017.

NAJREBUS JANUARA

Poštovani posetioci bloga, počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na blogu u toku januara.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do nedelje 5.2.2017. do 20,00.
- Druga faza počinje u ponedeljak i trajaće do četvrtka 9.2.2017. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  nikic.branislav@gmail.com ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

4945. Kupite dobre telefone (ku pite do bretele, Fo ne)
4946. Kintu Primo dariva Janu (u najavi Radomir Putnik)
4947. Seda Marina do kumašina (sedam ari, na doku mašina)
4948. Besna kola (Vesna gola); Desna noga (Vesna naga); Večna nada (Vesna naga)
4949. Dom oraču njiva (do mora čunj, iva)
4950. Kapuljače šalji meni (kap ulja, češalj i meni)
4951. Prekori Tina Radeka (preko ritinara deka)
4952. Baksuzi (Bak suzi)
4953. Saši Miki marame (sa šimikama rame)
4954. Dolina lavandi (do Lina lav, Andi)
4955. Kapiten Dalasa (kapi, tenda, Lasa)
4959. Predala sam ostrige (pre Dalasa most Rige)
4960. Nakupih avana (na kupi Havana)
4961. Dobi Steva jaknu tatinu (do biste vaja Knut Atinu)
4965. Nadu budi rka (na dubu dirka)
4966. Meša Nidža karte (meš(t)ani DŽakarte)
4967. Obra slikam Peri (obrasli kamperi)
4968. Baš te kape Tana nema (bašte kapetana Nema)
4969. Strini ti ne ode, Moni (s Triniti Neo, demoni)
4970. Kupi pantalone! (kupi Pan talone)
4974. Sestru njemu striže Lea (Sestrunj, emu s tri želea)
4975. Dobiše vatru Banaćani (do Biševa truba na Ćani)
4976. Strijele Nada Barici pali (s tri jelena dabar i cipli)
4977. Mali Ston (mol i stan)
4978. Lovi Drago rakuna (Lo, vidra, gora, kuna)
4979. Berba soli (Erbas, Olib)
4980. Navodi alkemičara (na vodi Al Kemi čara)
4981. Trpimo došljake (trp i Mo do šljake)
4982. Generali armije (Gene rali ar Mije)
4983. Ukinite letove (u Kini tele tove)
4984. Premerimo nahtkasne dama (pre Meri monah tka s Nedama)
4985. Kolo nam ostavio Nikola (kolona, most, avion i kola)
4986. Sara cima Radovana (sa racima Ra do vana)
4987. Striku gleda Jana (s tri kugle Dajana)
4988. Vratila se loptica (vratila, selo, ptica)
4992. Senadova rana (Sena do Varana)
4993. To nina tata Miju (Toni na tatamiju)
4994. Godi Novaku kavica (Godinova kukavica)
4995. Popu Tin uze pice (po Putinu zepice)
4996. Uzmi trubu Radivoje (uz mitru burad i Voje)
4997. Naše strogo vaspitanje (na šest rogova S pitanje)5 коментара:

Milan Žarkovački је рекао...

1. 4946. Kintu Primo dariva Janu (u najavi Radomir Putnik)
2. 4951. Prekori Tina Radeka (preko ritinara deka)
3. 4953. Saši Miki marame (sa šimikama rame)
4. 4965. Nadu budi rka (na dubu dirka)
5. 4975. Dobiše vatru Banaćani (do Biševa truba na Ćani)
6. 4981. Trpimo došljake (trp i Mo do šljake)
7. 4986. Sara cima Radovana (sa racima Ra do vana)
8. 4987. Striku gleda Jana (s tri kugle Dajana)
9. 4994. Godi Novaku kavica (Godinova kukavica)
10. 4995. Popu Tin uze pice (po Putinu zepice)

Анониман је рекао...

1. 4994. годи Новаку кавица
2. 4992. Сенадова рана
3. 4993. то нина тата Мију
4. 4981. трпимо дошљаке
5. 4980. наводи алкемичара
6. 4961. доби Стева јакну татину
7. 4950. капуљаче шаљи мени
8. 4947. седа Марина до кумашина
9. 4959. предала сам остриге
10. 4965. Наду буди рка
Никола

Dusan је рекао...

4994. Godi Novaku kavica (Godinova kukavica)
4980. Navodi alkemičara (na vodi Al Kemi čara)
4982. Generali armije (Gene rali ar Mije)
4949. Dom oraču njiva (do mora čunj, iva)
4967. Obra slikam Peri (obrasli kamperi)
4950. Kapuljače šalji meni (kap ulja, češalj i meni)
4959. Predala sam ostrige (pre Dalasa most Rige)
4974. Sestru njemu striže Lea (Sestrunj, emu s tri želea)
4951. Prekori Tina Radeka (preko ritinara deka)
4996. Uzmi trubu Radivoje (uz mitru burad i Voje)

Svetlana је рекао...

Tek sam četvrta?! ovog puta kasnim... :)

4946. Kintu Primo dariva Janu (u najavi Radomir Putnik)
4959. Predala sam ostrige (pre Dalasa most Rige)
4968. Baš te kape Tana nema (bašte kapetana Nema)
4980. Navodi alkemičara (na vodi Al Kemi čara)
4981. Trpimo došljake (trp i Mo do šljake)
4983. Ukinite letove (u Kini tele tove)
4984. Premerimo nahtkasne dama (pre Meri monah tka s Nedama)
4994. Godi Novaku kavica (Godinova kukavica)
4995. Popu Tin uze pice (po Putinu zepice)
4996. Uzmi trubu Radivoje (uz mitru burad i Voje)

Бранислав Никић је рекао...

4951. Prekori Tina Radeka (preko ritinara deka)
4965. Nadu budi rka (na dubu dirka)
4980. Navodi alkemičara (na vodi Al Kemi čara)
4981. Trpimo došljake (trp i Mo do šljake)
4982. Generali armije (Gene rali ar Mije)
4994. Godi Novaku kavica (Godinova kukavica)
4996. Uzmi trubu Radivoje (uz mitru burad i Voje)
4997. Naše strogo vaspitanje (na šest rogova S pitanje)
4985. Kolo nam ostavio Nikola (kolona, most, avion i kola)
4986. Sara cima Radovana (sa racima Ra do vana)