недеља, 29. јануар 2017.

Решења:
4974. Сестру њему стриже Леа (Сеструњ, ему с три желеа)
4975. Добише ватру Банаћани (до Бишева труба на Ћани)
4976. Стријеле Нада Барици пали (с три јелена дабар и ципли)
4977. Мали Стон (мол и стан)
4978. Лови Драго ракуна (Ло, видра, гора, куна)
4979. Берба соли (Ербас, Олиб)
4980. Наводи алкемичара (на води Ал Кеми чара)
4981. Трпимо дошљаке (трп и Мо до шљаке)
4982. Generali armije (Gene rali ar Mije)
4983. Укините летове (у Кини теле тове)
4984. Премеримо нахткасне дама (пре Мери монах тка с Недама)
4985. Коло нам оставио Никола (колона, мост, авион и кола)
4986. Сара цима Радована (са рацима Ра до вана)
4987. Стрику гледа Јана (с три кугле Дајана)
4988. Вратила се лоптица (вратила, село, птица)
4989. Дару тика Часлав (дар, утикач, ас, лав)
4990. Бије Леру жена (бијеле руже НА)
4991. Љуби част годи (љубичаст го ДИ)

Нема коментара: