петак, 20. јануар 2017.


Svetlana je popisala i drugu polovinu 2015. godine pa sada u bazi ima 5823 rebusa. Ugledajte se malo na Svetlanu i dajte svoj doprinos dopuni baze koja će nam svima biti od velike koristi.


Нема коментара: