понедељак, 16. јануар 2017.


Dopunio sam bazu rebusa sa nekih 150 rebusa objavljenih na blogu krajem 2012. i tako kompletirao i ovu godinu. Trenutno je u bazi 4.343 rebusa. Idemo dalje!


Нема коментара: