субота, 31. децембар 2016.

Решења:
4937. Сви се рушили (Свис-Ер ушили)
4938. Сни Мара даркера (снима радар кера)
4939. Ана даје мени бурек (Канада, Јемен и бурек)
4940. Мокри јендеци (Мо крије Н деци)
4941. Што фен искри? (штоф Ени скри)
4942. Секи раде монитори (демони, Тор и секира)
4943. Веран данас прамце сни (веранда наспрам цесни)
4944. Узе муницију неимарка (у земуници јуне и марка)

Нема коментара: