недеља, 25. децембар 2016.

Решења:
4921. Замара Таса финалисте (за Марата Сафина листе)
4922. Савила Маја рам (са вилама јарам)
4923. Бабу нисмо квасили (смоква, Сил и бабуни)
4924. Класику понуди Милици (клас и купон у димилици);
          Мастику понуди Милици (маст и купон у димилици);
          Клинику понуди Милици (клин и купон у димилици);
          Комику понуди Милици (ком и купон у димилици);
          Планику понуди Милици (план и купон у димилици)
4925. Морнар оде у Кину (Мор на родеу кину)
4926. Поп Ивана дражи (По пива над ражи);
          Петка Милана дражи (пет камила над ражи);
          Сада Мире Дејана дражи (Садам и ред еја над ражи)
4927. Трико Рената купила (три коре, на таку пила)
4928. Накупила масла Нина (на купи лама, сланина)
4929. Сок Ранко пије (со, кран, копије)
4930. Ма, нек Енис једе! (манекени сједе)
4931. Ка жени колар оде (каже Никола: роде)
4932. Бог и батина (Бо гиба Тина)
4933. Пиксла пуче (пик, слап, уче)
4934. Бил дере јарад (Билдер, еја, Рад)
4935. Стрики ћела велика (с три Киће лав, Ел и Ка)
4936. Корача Барбара ка Матигарава носа и ведра чела. Зора носи Петку пола ручка, а Дада Ратку пуслице. (кора, чабар, бара, кама, тигар, аван, оса и ведра, чела. зора, нос и пет купола, ручка, ада, дар, ат, купус, лице)

Нема коментара: