недеља, 10. јул 2016.

Решења:
4548. Коле гауде жели (Колега у Дежели)
4549. И Макарије сања (има каријес Ања)
4550. Унукине змије (Уну Кинез мије)
4551. Пери Фери јака риба (периферија Кариба)
4552. Мери Дијани закука (меридијан иза кука)
4553. Рос и Ник личе (Росини кличе)
4554. Докер Алија (до кера лија)
4555. Окопа Саво далије (око паса вода лије)
4556. Прежа бежи Ружици (пре жабе жир у жици)
4557. Вино нас омами (Винона, сом, Ами)
4558. Марија Сердар (Мари, Јасер, дар)
4559. Марко Полетановић (Омар, Кополе, Тановић)
4560. Горки лист (Горки, Лист)
4561. Наста клупу баца (на стаклу пуб Аца)
4562. Горки пелин (Горки, Пелин)
4563. Мачка црве не једе (мач КА црвен, еје ДЕ)
4564. Гара Воју залила (гараво Ј уз А лила)
4565. Везе Лена саг (ВЕ зелена са Г)
4566. Тамо Дрина плави њиве (ТА модри, НА плави, Њ иве)
4567. Бије Лала Мату (бијела лама ТУ)
4568. Зна ранч Аста (З наранчаста)
4569. Слави Модрича (С лав и модри ЧА)
4570. Лажу те друже (ЛА жуте, Д руже)

Нема коментара: