недеља, 03. јул 2016.

Решења:
4530. Поп лоче (по плоче)
4531. Азра и Лука везу (Азраил у кавезу)
4532. Носим Енису на ранч Асти (нос и мени су наранчасти)
4533. Декламатор пардонира маси (матор пар донира Маси декла)
4534. Проси Паја на пијаци (просипај Ана, Пиј Аци)
4535. Мигрена те спопала (миг Ренате с по Пала)
4536. Бод Америке (Бода мери ке)
4537. Уме та Маја с Натом (у метама Јасна, Том)
4538. Уман декан (у Манде кан)
4539. Лука сапуна руку (Лукаку, Сапунару)
4540. Сава зету канале копао (са вазе тукана Леко пао)
4541. Сањива Мартина испита Малика (са њивама ртина и с питама Лика)
4542. Пар кобасица (парк, оба сица)
4543. Доста блага лета (до стабла галета)
4544. Прети Мареј (пре Тима Реј)
4545. Саша лови мало маче (са шаловима ломаче)
4546. Петко шара пастелама (пет кошара, пас, те лама)
4547. Стрина, гад је тетак Анте (с три нага дјетета канте)

Нема коментара: