недеља, 24. јануар 2016.

Решења:
4119. Kori Esad Valonca (Korie sa dva lonca)
4120. Jaredova lova - jare do valova
4121. Гори Ланина барака (горила нина Барака)
4122. Ловац на јелене (лонац па пелене)
4123. Ау Тори, пописте му саке (аутори, попис те мусаке)
4124. Колевка културе (око левка култ уре)
4125. Прети тата Бори (пре Тита табори)
4126. Зла ташта лаже злога зета (Злата, штала, жезло, Газета)
4127. Тели Савалас (елиса, Вал, тас)
4128. Титула је Паркерова (Титу лаје пар керова)
4129. Често стрика пије (Че, сто с три капије)
4130. Нас та зима чека Мила (на стази маче, камила)
4131. Добила револвер Ина (до Била, ре Волверина)
4132. У торби је руж (Тор бије ружу)
4133. Капе Тана мери канапом Пеји (Капетан Америка на Помпеји)
4134.-4136. Ко фер игра не добија (кофери, гране, Д обија)
                     Пакао града умара (пак А, ограда У, М ара)
                     Пријем гостију (прије МГ ости ЈУ)

Нема коментара: