недеља, 21. јун 2015.

Решења:
3603. Проби се Ласло к нама (Проб и Села с локнама)
3604. Роб редовно снатри (Робредов нос на три)
3605. Геј Шамане даса шаком бије (гејшама не да Саша комбије)
3606. Несташлуци Јане (неста Ш, Луција не)
3607. Ето пишкоте (Е топ и Шкот Е)
3608. Доџ амија претиче (до џамија прети Че)
3609. Јак допинг вина (јак до пингвина)
3610. Претерано галаме (пре тера нога ламе)
3611. Слама Мара Милана (с ламама рам и Лана)
3612. Мали Нено снег лиже (малине, нос, неглиже)
3613. Скупе комуналије (с купе ком Уна лије)
3614. Угрожена брана (у гро жена (Кенет) Брана)
3615. Добру нејач Ади чешка (до Брунеја Чад и Чешка)
3616. Прика за нама слини (приказа на маслини)
3617. Лепа кума слини (лепак у маслини)
3618. Сјај и мало патетике (с јајима лопате тик Е)
3619. Поплава на Балкану (поп, лав, Ана, бал, кану)
3620. Платна листа (платна Л иста)

Нема коментара: