недеља, 14. јун 2015.

Решења:
3585. Умаг лијеп Ери (у магли је Пери)
3586. Костине сузе (кост Инес узе)
3587. Брине се династ о Лици (Бри не седи на столици)
3588. Pinakoteka (ko napi Kate?)
3589. Уловио сам сто паламида (у лови осам, стопала, Мида)
3590. Горе нема од овога (го Рене, Мао до Вога)
3591. Нападе ми Сару соса (напа Демиса Русоса)
3592. Црвенка (црв Енка)
3593. Татина полица (Тати на по лица)
3594. Бос Танаско скаче (бостан, ас, коска, Че)
3595. Ага вади накит (агав, дина, кит)
3596. Стока на ливадама (сто, канал, ива, дама)
3597. Долазе гости вартбургом (до Лазе Гостивар Т, Бург, Ом)
3598. Пети арондисман (Пети, Арон, ДИС, Ман)
3599. Син дила вијагру (Синди, Лав, Ија, Гру)
3600. Лака памет (капа, метла)
3601. Сирова свила (сир, овас, вила)
3602. Ава наступа, а муж арива (аван А, ступа А, мужари ВА)

Нема коментара: