недеља, 10. мај 2015.

Решења:
3498. Загрми грмљавина (грм иза грмља Вина)
3499. Нас Петка дарива (И вана с пет када Р)
3500. Дуг ме пуче (дугме, пуце)
3501. Voli lijane Jane (voli, Jane, lijane)
3502. Телевизор (Зеле, Витор)
3503. Нивес у бару кија (Ниве, Субару, Кија)
3504. Купуси на Гоги - куп у синагоги
3505. Смије се Јован - смије Сејо ван
3506. Куче води Милан (Кучево, дим и лан)
3507. Из Етне лава кључа (Изет, Нела, Ава, кључ)
3508. Ту ни сира нема (Тунис, Иран, Ема)
3509. Купи Неда машине (купине, дама, шине)
3510. Шта каже Немачка (штака, жене, мачка)
3511. Тасо, видимо се! (тасови, дим, осе)

Нема коментара: