недеља, 26. октобар 2014.

Решења:
3019. Сага утописта (саг, ауто-писта)
3020. Ашиковање (ашови, Кање)
3021. Метеорити (мете о Рити)
3022. Лим уништи Тузлак (лимун и штит уз лак)
3023. Прети лихвар Ани (претили Хварани)
3024. Само Асја спис има (Самоа с јасписима)
3025. Затор бомбама (за торбом (О)бама)
3026. Борота Петар (Боро тапетар)
3027. Доста је одевања (до стаје оде Вања)
3028. Сто гомоља (с тогом Оља)
3029. Тањи Ристо лице пере цијело (тањири, столице, переци, јело)
3030. Гро мужева закука (гром, уже, ваза, кука)
3031. Поп одузе Лени шишарке (по поду зелениш и шарке)
3032. Лим, Уна, Дабар (лимунада, бар)
3033. Ана Насти квари сан (ананас, тиква, Рисан)
3034. Ана нас наружи (ананас на ружи)
3035. Нас то Лука учи (на столу каучи)
3036. Ита Ликом луња (италиком Луња)
3037. Спокој и мир (с покојим И Р)
3038. Загреб у снијегу (за Г ребус није ГУ)

Нема коментара: