недеља, 28. јул 2013.

Решења:
2055. Написмо се лако за пола минута (на писмо села коза, по лами (к)нута)
2056. Намигуше Талина (на Мигу шета Лина)
2057. Села кеви на кост Нера (села Кевина Костнера)
2058. Подави данак рају (по Давида на крају)
2059. Поклоњена полица (по клоње на по лица)
2060. Одмазде сведоку нашкоде (од Мазде све до куна Шкоде)
2061. Менталан напор учеснице (мента, лан, на пору чеснице)
2062. Трипин чадор у Перасту (три пинча до рупе расту)
2063. Смеси Јеменка тесто (с Месијем Енка те сто)
2064. Каменова Коста видру (каме Новак остави Дру)
2065. Опали се Ненад шипком (опал и сене над шипком)
2066. Жиголов капут (жиг, оловка, пут)
2067. Ибрици дали кафу (ибрици, Дали, Кафу)
2068. Богат Амер и ми (Бо гата Мерими)
2069. Амаро Симон ули (Амар Осим о нули)
2070. У чети Ристо првом рапортира поручнику (у четиристопрвом РА портира по ручнику)
2071. Лабуд и царић (ЛА будилица РИЋ)
2072. Наде, снови и маштања (надесно ВИ и МАШ тања)
2073. Идентитети (иде Н-ти тети)

Нема коментара: