недеља, 25. децембар 2011.

Решења:
1228. Лијепа Славица је жилавица (лије, пас, лавица, јеж и лавица)
1229. Воз ми је ту. На перону три је. (во, змије, туна, перо, нутрије)
1230. Спарно је вала Вићи (с пар нојева лавићи)
1231. То продаје тикве Верица (топ, рода је тик веверица)
1232. Појас треба и дека везати (по јастреба, иде кавез, ати)
1233. Сир Васи мало горак (с ирвасима лого, рак)
1234. Риста пират (рис, тапир, ат)
1235. Превара народа (пре варана рода)
1236. Саво лови маму ласом (са воловима мула, сом)
1237. Шта користи гром (штакори с тигром)

Нема коментара: