петак, 30. децембар 2011.

Решења:
1238. Мара бутик продаје (марабу тик П рода је)
1239. Ристи гаров цапу пружа (рис, тигар, овца, пуп, ружа)
1240. Док Еро вари, Стева Ранку негује (до керова рис те варан, куне, гује)
1241. Петла Маја коље (пет лама, јак, Оље)
1242. Вукла Неда барјак (вук, лане, дабар, јак)
1243. Газе лако њиву копитама (газела, коњи, вук о питама)

Нема коментара: