субота, 10. јул 2010.

РЕШЕЊА:
570. Домар Тине закука (до Мартинеза Кука)
571. Зидани мост (Зидан И, Мос Т)
572. Нани декор добар (Нани ДЕ, Кордоба Р)
573. Види ћуране! (Видић У, Ран Е)
574. Ко ли укра сићу? (У Кол и У Красић)
575. Колумбија (Кол У, Мбија)
576. Гала спике (Галас, Пике)
577. Мајко, нема евра (Мајкон, Ема, Евра)
578. Динамика (Дида, Мила)
579. Карамеле; Каравеле (Кака, Пеле)

Нема коментара: