понедељак, 05. јул 2010.

РЕШЕЊА:
559. Сада га наби(ј) (САД А, Гана БИ)
560. Леви бек Америке (Лев И, Бекам, Ерик Е)
561. Кума напија агу, Еро (Куман, Апија, Агуеро)
562. Ко ли Нади даде кола? (Колина, Дида, Деко ЛА)
563. Лили није гола (ЛИ линије гола)
564. Лекар Тони (ЛЕ картони)
565. Веран води Тању (Уве Ран В, Одита Њ)
566. Паклена екипа (А Пике, Анелка П)
567. Мајко, нас Лиза разуме (Мајкон АС, Лизаразу МЕ)
568. Сури Медвед (Јури, Недвед)
569. Косу Дијана шиша (наши ШАК, О судија)

Нема коментара: