недеља, 20. јун 2010.

Решења:

533. Ћутим и патим (ЋУ тим и ПА тим)
534. Нада је гола (НА даје гол А)
535. Заста вам снаша (наша застава МС)
536. Мудри Блажа (МУ дрибла ЖА)
537. Иван Голац (И ван гола Ц)
538. Кум режи (К у мрежи), Умре Жика (у мрежи Ка)
539. Колико ли има лудака? (Кол И, Кол И и Малуда КА)
540. Укакане пелене (У Кака не, Пеле не)
541. Кату Лала не сања (КА Тулалан, Е Сања)
542. Радо Мирки Иван персира (Радомир КИ и Ван Перси РА)
543. Рад у јесен (радује се Н)
544. Оде голуб раније (од Е гол У брани ЈЕ)
545. Поносан Тића (ПО нос Антића)

Нема коментара: