17 септембар 2023

Решења:
10655. Сорте гомоља (с Ортегом Оља)
10656. Не да спис Анте нама (Неда спи с антенама)
10657. Шикана (шик Ана)
10658. Поче кастинг (по чека, Стинг)
10659. Узус тапетара (уз уста пет ара)
10660. Добра вест о Пери (до браве стопери)
10661. Пале танге кони (пале/н/та, гекони) 
10662. Стара серија (Сара, С/т/ерија)
10663. Сат урнебеса (Сатур/н/, небеса)
10664. Ривал кара Зверева (Рив, Алкараз, Вер, Ева)
10665. Сине, ради нешто! (Синер, Ади, Ешто/н/)
10666. Меч Карлоса и Маше (мечкар лоса имаше)
10667. Упала матернице (у Талама пернице)
10668. Грегори Пек мези у Холивуду (ге/р/ гори, пекмези, ухо, Ли, вуду)
10669. Пребила ме девојка на улици (пре Била меде Војкана у Лици)
10700. Шара поваздан и Ела (Шарапова, З Даниела)
10701. Поп дивани на улици (Поп дива Нина у Лици)
10702. Може ли се Тера напити? (Мо жели сетера на пити)

Нема коментара: