12 март 2023

Решења:
10272. Издале Кају прије (издалека Јуп рије)
10273. Ната сутра оре (на тасу Траоре)
10274. Нанишани матадор у бика (Нани, шан и Мата до Рубика)
10275. Аванзовао Пера (аван, зова, опера)
10276. Красива (крас, ива)
10277. Кукавице паниче (кука, Вице, Пан и Че)
10278. Сари Бамако стваран (са рибама кост, варан)
10279. Охридско језеро (розе хор до скије)
10280. Седам и радим (седа Мира, дим)
10281. Менажерија чедоморке (Мена Жери јауче до морке)
10282. Нас тат Ива мами (на стативама ми)
10283. Узмак ленчуга (уз маклен чуга)
10284. Сјутра је ктитору слава (Сју, трајекти, торус, лава)
10285. Убојита клетва (у боји так, летва)
10286. Osam ujeda zmije (o Samu je Daz, Mije)
10287. Све ће то народ позлатити (свеће, тона Р о Д, П о ЗЛ, ати ТИ)
10288. Александар Пушкин (але, К сан, дар П, у Ш К и Н)
10289. Драгачево (Д рага, ЧЕ во)
10290. Гружа (Г ружа)
10291. Предикат (П ред и К ат)

Нема коментара: