четвртак, 12. мај 2022.

2 коментара:

Aljoša Vuković је рекао...

Zavisim o novcu (zavi Simon ovcu)

Бранислав Никић је рекао...

Tačno!