недеља, 9. јануар 2022.

Решења:
9272. Ми се сексасмо с том Исметом (мис Есекса смостом и с метом)
9273. Неда брука Мали Зворник (не да Брук Амал изворник)
9274. Доминик у Неуму за ферије (до Мини куне у Музаферије)
9275. Оде ждерати Мира (одежде Ратимира)
9276. Ругају се деца Еви (у гају седе цареви)
9277. Купио ти само нар Сима (куп и Оти са монарсима)
9278. Торту чекам и ја (Тор туче Камија)
9279. Боби на услузи (бобина у слузи)
9280. Лешинар у лету (Леши на рулету)
9281. ..........................................
9282. Макро код Илице стаде (МА крокодили, цеста ДЕ)
9283. Умор на раду Хрвоје лако стиче (У морнар, А дух, Р во, јела, кости ЧЕ)
9284. Јак мирис (јак М, И рис)

Нема коментара: