недеља, 05. септембар 2021.

Решења: 
8974.  Три курбана (трик Урбана)
8975. Вади су до Кувајта (вади судоку Вајта)
8976. Изабела нагна Британца (иза Белана Гнабри танца)
8977. Пијана врана (лијана, грана)
8978. Школски час (шкотски пас)
8979. Праскозорје (розе просјак)
8980. Ко Роналдиња салеће (корона Л, диња са леће)
8981. Шкоро нађе рам (Ш корона, ђерам)
8982. Ко Рона наслеђује? (на слеђу је корона)
8983. Краш синдром (Краш с Индром)
8984. Одвоз накупина (о двознаку пина)
8985. Сви, Ноно, музу мужика (с Виноном уз Уму Жика)
8986. Убојице пријете Кати (У бојице прије тека ТИ)
8987. Ако вам је живот горак, купите себи ''Чворак'' (ак О, В ам, јеж И, во Т, гора К, КУ пите, СЕ бич, во, рак)
8988. Пилећи батак (пиле Ћ, И бат, ак)

Нема коментара: