уторак, 01. јун 2021.

NAJREBUS MAJA

(PRVA FAZA)

 

Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku maja.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati šestorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do petka 04.06.2021. do 20,00.
- Druga faza počinje u subotu i trajaće do ponedeljka 07.06.2021. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

 

8688. Čio dasa s konom (čioda s askonom)
8689. Kob Radoš kune (kobra do škune)
8690. Nariba Tomo Talijana (nar i bat omota lijana)
8691. Budimir Ćosović (Ivo, Subić, Modrić)
8692. Teniserka Ivana Jorović (Kris Evert J, Ana Ivanović O)
8693. Veštice doletele (veš, tice, dole tele)
8694. Preti slon Aci brici (pretis-lonac, ibrici)
8695. Pastrmke Ivo lovi (pas, trmke i volovi)
8696. Suva gaza (suza, vaga)
8697. Medicinski otpad (do pink cimeta Dis)
8698. Selendra prava (selen drap, Avar)
8699. Okošljive Sudanke (oko šljive su Danke)
8700. Taksist rumbu kvari (tak, sistrum, bukvari)
8701. Igra u finalu Simona Halep (Ig, Rauf, Ina, Lusi, monah, Alep)
8702. Pričaju o simbolima (pri čaju Osim bol ima)
8703. I matori se ženi (Ima tori s Eženi)
8704. Premalo se kupamo (prema Lo Seku pa Mo)
8708. Uveselismo Nikoli Nikolinje ! (Uve seli s Moni Kolini kolinje)
8709. Jeli kike sastrižene (jelik i kesa s tri žene)
8710. Klike Rusina (kliker u sina)
8711. Sipaj, der, mentoru! (Spajdermen I, Tor U)
8712. Pratimo Jasenka (Prat i moja senka)
8713. Savi je nastrana rođaka (savijena strana R O đaka)
8717. Svud omaleni Finci (s Vudom Alen i Finci)
8718. Samuraje motri Ćirilo (sa Murajem Otrić i rilo)
8719. Rudine Okoške Gore (Rud i Neo oko Škegre)
8720. No, strada mu snajka (Nostradamus, najka)
8721. Boži leti kapa šteti (BO žileti ka pašteti)
8726. Kupuj Eli, Nado, minicu! (kup u jeli na Dominicu)
8727. Jaka neman iz Uba (Jaka nema ni zuba)
8728. Marinade s kimom (Mari nad eskimom)
8729. Braničevski okrug (Uran, Iževsk, Rok, rum)
8730. Koloman Rac (roman, kolac)
8731. U gorju Anto Renatu stiska (ugor, Juantorena, tustika)
8732. Karanfil i pelin (Karan, Filip, Elin)
8733. Lije vino Jovan (lijevi noj, ovan)
8734. Te nisu tu, nisu! (tenis u Tunisu)
8735. Sladičar omokri žice (s ladičarom okrižice)
8736. Svi, bome, zadovolje nastupom (s Vibom eza, do Voljena stup Om)
8737. Snahi jamac Erik (s nahijama cerik)
8738. Ode lovac lava uloviti (odelo Vaclava u lovi TI)
8739. Sad je dom pun ukućana (sa djedom P unuk U, Ć Ana)
8740. Letimična istraga (leti Mič na Ist, raga)
8747. Sanja Moro Gvardiola (Sanja, Mo, Rog, Vardi, Ola)
8748. Gita Radomira lema (gitara do Miralema)
8749. Eto nas oko tri (Eto na Sokotri)
8750. Ani matori dolaze (''Animatori'' do Laze)
8751. Nagrađuje se Omer (na građu je seo Mer)
8752. Bože, lipsao je! (Bo želi psa Oje)
8753. Satra Volta macakline (sa Travoltama cakline)
8754. Okonači Ćazima Irina (oko Načića Zima i Rina)
8755. Okorelik vija ratare (oko relikvijara Tare)
8756. Vi, Novo, dali keru kosku (vino, voda, liker u k/i/osku)
8757. Ravan kroj (tavan, krov)
8758. Samo ti komšija nudi muštikle (sa motikom Šijan, u dimu štikle)
8759. Reperi bez ideja (repe, ribe, zid, eja)
8760. Motri te Nora (Mo, tri tenora)
8761. Harizma junaka (Hari, zmaj, Una, Ka)
8768. Šoumen zuri (Šo u menzuri)
8769. Ston i Komarna (s tonikom Arna)
8770. Predivan kombine (pred Ivankom bine)

2 коментара:

Бранислав Никић је рекао...

8688. Čio dasa s konom (čioda s askonom)
8699. Okošljive Sudanke (oko šljive su Danke)
8727. Jaka neman iz Uba (Jaka nema ni zuba)
8728. Marinade s kimom (Mari nad eskimom)
8749. Eto nas oko tri (Eto na Sokotri)
8750. Ani matori dolaze (''Animatori'' do Laze)
8751. Nagrađuje se Omer (na građu je seo Mer)
8752. Bože, lipsao je! (Bo želi psa Oje)
8768. Šoumen zuri (Šo u menzuri)
8770. Predivan kombine (pred Ivankom bine)

Svetlana је рекао...

8689. Kob Radoš kune (kobra do škune)
8694. Preti slon Aci brici (pretis-lonac, ibrici)
8708. Uveselismo Nikoli Nikolinje ! (Uve seli s Moni Kolini kolinje)
8710. Klike Rusina (kliker u sina)
8717. Svud omaleni Finci (s Vudom Alen i Finci)
8728. Marinade s kimom (Mari nad eskimom)
8749. Eto nas oko tri (Eto na Sokotri)
8758. Samo ti komšija nudi muštikle (sa motikom Šijan, u dimu štikle)
8768. Šoumen zuri (Šo u menzuri)
8770. Predivan kombine (pred Ivankom bine)