недеља, 20. јун 2021.

Решења:
8798. Цурин избор кола (цури низ бор кола)
8799. Мишу занима листа (миш уз анималиста)
8800. Кодро даде гол (код рода Де Гол)
8801. Хари Белафонте нас весели (ХА рибе, Ла Фонтен, ас, Вес, Ели)
8802. ''Боже правде'' (Ед, вар, Пежо Б)
8803. Zvijezda mora (Zvi, Jezda, M Ora)
8804. Polazak u taverne (Po, Laza, Kuta, Verne)
8805. Све наде пале (Свен: аде пале!)
8806. Боса новац има (Бо са новацима)
8807. Маса жена ме тражи (масаже на метражи)
8808. Довукао сено синовац (до вука осе, нос и новац)
8809. Нема Нина конака (немани након ака)
8810. Наше ширим апеле (на шеширима Пеле)
8811. Доба карантена (до бака Р антена)
8812. Гост играча цијени (Г ости, Грачац и јени)
8813. Тата ми маму завео (татами, мамуза, вео)
8814. Купусара је вукодлакова (куп у Сарајеву код лакова)

Нема коментара: