недеља, 06. јун 2021.

Решења:
8768. Шоумен зури (Шо у мензури)
8769. Стон и Комарна (с тоником Арна)
8770. Предиван комбине (пред Иванком бине)
8771. Ови дијелови су стари као Библија (Овидије, лов, Исус, Тарик, Јао, Бибија)
8772. Узбечки народ (уз Беч Кина, Род)
8773. Са скијама Словенац (са/к/сија, масло, венац)
8774. Ко њише стабла (коњи, шест б/а/ла)
8775. Како Муса дере јарца? (ка кому саде, Реј, раца)
8776. Дома донесе паре (до Мадоне сепаре)
8777. Снивају килавице (с Нив ајук и лавице)
8778. Снаст Асја макла с јоле (с Настасјама клас, Јоле)
8779. Сретна нова година (Драго, Весна и Антон)
8780. Раде радо ради (И дар, О дар, Е дар)

Нема коментара: