петак, 01. новембар 2019.Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku oktobra.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do utorka 05.11.2019. do 20,00.
- Druga faza počinje u sredu i trajaće do subote 09.11.2019. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

7305. Lena Olin (Alen, Lino)
7306. Sala za ručak u Bitolju (Salazaru Čak ubi Tolju)
7307. Ker je opasan (jeo pas anker)
7308. Pre seksa malo vina (presek, sama, lovina)
7309. Dobre stare pesme (do bresta rep Esme)
7310. Ponos Iračana (Po nosi Račana)
7311. Domarkama Rinat as (do Marka Marina tas)
7312. Korist asovima (Kori s tasovima)
7317. Preti Kija Luni (pre Tikija Luni)
7318. Naprtnjače (na po Rtnja Če)
7319. Emu su banovali (emu, Suban, ovali)
7320. Lupetam o akolitu (lupe tamo, a koli tu)
7321. S evnuhom Ero vodi seju k Avali (sevnu Homerov Odisej u Kavali)
7322. Narasta Sava (Nara stasava)
7323. Kupio sam prase (kup IO, Sampras E)
7324. Stani malo, ptice uzleću (Stan ima loptice uz leću)
7325. Pitagorin teorem (more, piroge, tinta)
7326. Prase o dimije zapelo (praseodimij, eza, Opel)
7327. Deprecijacija novca (Depp, Recija, cijan, ovca)
7328. Borba s vjetrenjačama (bor, bas V, jetrenjača MA)
7332. ''Peti element'' (pati Klement)
7333. Zasela Koka (zaselak, oka)
7334. Bordel ima stila (Bor deli mastila)
7335. Vuče dolare u tor (Vučedol, are, utor)
7336. Vučićev rođak (Vu/j/čić, evro, đak)
7337. Legat u Požarevac ode (Edo, Cave, raž, oputa, gel)
7338. Vetar duva (avet, duvar)
7339. Odradi li Žan Sari poslić (Odra, diližansa, Rip, oslić)
7340. Divna rima (div nar ima)
7341. Mokri vicevi (Mo krivi cevi)
7342. Mala penzija (mala Pen Zija)
7343. Vindobona (Vin do Bona)
7344. Korak snagu slama (Koraks na guslama)
7348. Od nameta nema selameta (O dna, meta N, Ema, sela, meta)
7349. Kara me lepojka Milica (karamela po J, kamilica)
7350. Pre sna cura brojala (presnac U, Rab, roj, ala)
7351. Mak si, mili, Jani sadio (Maksimilijan i Sadio)
7352. Uzda me, Pero, u zglobu stegla (uz dame pero, uz globus tegla)
7353. Detektor laži (Teo drži letak)
7354. Preti granatama Risto (pre tigra na Tamari sto)
7355. Ja kneza danas kitim (jakne za dan/a/ski tim)
7356. Umela si me dići (u melasi medići)
7357. Vilas mi kuka (vila, Smi, Kuka)
7364. Tu je za goruća pitanja (tuje Zagoru ćapi Tanja)
7365. Ne naprežite guze (Nena Preži teg uze)
7366. Postih u jesen (Po stihuje sen)
7367. Uzurpatori (uz U R pa Tori)
7368. Prekali me rad (pre Kalimera D)
7369. Partije Danaca (par T i jedan Aca)
7370. Tragom karavele (tele V, arak, M ogar)
7371. Teleća lopatica s kostima (Mate, leća L, opatica S, K osti)
7372. Topli naresci pale (top, Linares, cipal E)
7373. Polja metvice (pot, ljame, Vice)
7374. Okarinu svira Tom (oka, Rinus, vir, atom)
7375. Australopitek (Keti, Pol, Art, Sua/d/)

3 коментара:

Бранислав Никић је рекао...

7309. Dobre stare pesme (do bresta rep Esme)
7310. Ponos Iračana (Po nosi Račana)
7322. Narasta Sava (Nara stasava)
7334. Bordel ima stila (Bor deli mastila)
7344. Korak snagu slama (Koraks na guslama)
7352. Uzda me, Pero, u zglobu stegla (uz dame pero, uz globus tegla)
7355. Ja kneza danas kitim (jakne za dan/a/ski tim)
7356. Umela si me dići (u melasi medići)
7365. Ne naprežite guze (Nena Preži teg uze)
7366. Postih u jesen (Po stihuje sen)

Svetlana је рекао...

7306. Sala za ručak u Bitolju (Salazaru Čak ubi Tolju)
7309. Dobre stare pesme (do bresta rep Esme)
7310. Ponos Iračana (Po nosi Račana)
7324. Stani malo, ptice uzleću (Stan ima loptice uz leću)
7342. Mala penzija (mala Pen Zija)
7344. Korak snagu slama (Koraks na guslama)
7352. Uzda me, Pero, u zglobu stegla (uz dame pero, uz globus tegla)
7354. Preti granatama Risto (pre tigra na Tamari sto)
7356. Umela si me dići (u melasi medići)
7366. Postih u jesen (Po stihuje sen)

Milan Žarkovački је рекао...

7320. Lupetam o akolitu (lupe tamo, a koli tu)
7321. S evnuhom Ero vodi seju k Avali (sevnu Homerov Odisej u Kavali)
7322. Narasta Sava (Nara stasava)
7334. Bordel ima stila (Bor deli mastila)
7341. Mokri vicevi (Mo krivi cevi)
7344. Korak snagu slama (Koraks na guslama)
7354. Preti granatama Risto (pre tigra na Tamari sto)
7356. Umela si me dići (u melasi medići)
7365. Ne naprežite guze (Nena Preži teg uze)
7366. Postih u jesen (Po stihuje sen)