недеља, 17. новембар 2019.

Решења:
7397. Кале ми узбери (калеми уз Бери)
7398. Доба харача (до Баха Рача)
7399. Растанак у миру (Раста на кумиру)
7400. Наравно моја мала (на равном Оја мала)
7401. Жиле труби Николији (жилет, рубин и колији)
7402. Моли Наду Госпава (Молина дуго спава)
7403. Клуб адмирала (клубад, ми, рала)
7404. Не летујете с Анком Плетић? (Нелету је тесан комплетић)
7405. Желе зараде лимарке (железара дели марке)
7406. Каљаче пере Дмитар (Чкаља, репе, мед, Рита)
7407. Хладан туш (гладан Буш)
7408. Жиранте насамарили (жир, антена, амарилис)
7409. Neno Belan (Nobel, Anne)
7410. Велика Британија (Вили, Капри, Талија)
7411. Билатерални сусрети (Билал, теран, Исус, Рети)

Нема коментара: