недеља, 01. септембар 2019.

Решења:
7215. Кија има стикера (ракија и мастике)
7216. Читао Ден изреку (Чита оде низ реку)
7217. Шупак ровари (шупа, кров, ари)
7218. Буди моја стена! (буди Моја Стена)
7219. Девице руже Перу (девице, руже, Перу)
7220. Сенка пара мантије (сенка, пара, мантије)
7221. ''Кад је Хари срео Сали'' (Бад се зари сред сале)
7222. И Пери треба браник (иперит, ребаб, раник)
7223. Лаза њему зави лице (лазање, муза, вилице)
7224. Ал Фарук Амину (Алфа рука мину)
7225. Конакри је диван (кона крије диван)
7226. Бијела врана (БИ јела, В рана)
7227. Препарат (П репа, Р ат)
7228. Супер екипа (СУ пере кип А)

Нема коментара: