понедељак, 26. август 2019.

МОМИРОВИ РЕБУСИ

УЧА У РАМАЛИ (у чаурама Ли)

НАТА ПЕТАМА ЛУПА (на тапетама лупа)

ИСТРАЈАН КОЏАК (Истра, Јанко, џак)

НЕМА НИ ЗАРАДЕ (неман иза Раде)

МАЈКА ДЕЦУ НЕГУЈЕ (Мај, каде, Цуне, гује)


Нема коментара: