недеља, 18. август 2019.

Решења:
7187. Најави супер лице (на Јави су перлице)
7188. Опрала баба буре (Опра, Лаба, бабуре)
7189. Девери кашљу као Рада (деверика, шљука, орада)
7190. Фармацеути нађу лек (фар, маце, утине, Ђуле К)
7191. И стратег има мане (Истра, тег и мама не)
7192. Маша раствором поли шћућуренога (по лишћу ћуре ногама шара с твором)
7193. Попријеко си сијено, Сидо, ставила (поп рије, коси, сије, носи доста вила)
7194. Дорис асуру тка (до риса сурутка)
7195. Трпе запослени (трпеза после ни)
7196. Порекло шарки (поре клошарки)
7197. Прекопали целу леју (преко палице луле ЈУ)
7198. Пропеле раге удове (пропелер, аге, удове)
7199. Смер девина маратона (с мердевинама Ра, тона)
7200. Доплата намета (до платана мета)
7201. Менует у Италији (мену, етуи, талији)
7202. Сраман пораз (зар, опна, Марс)

Нема коментара: