недеља, 04. август 2019.

Решења:
7149. Ћиру јаре тера (аре тера Јурић)
7150. Цана бира Мићи већи лим (Милићевић има рибанац)
7151. Ирена би већи лук (Кулићеви банери)
7152. Неда каза Матеју бајку (не да казамат Ејуб Ајку)
7153. Сад ми рало милије (с адмиралом Илије)
7154. Зарађујем и од рагбиста (за Рађу је Миодраг биста)
7155. Бод љубимаца (бодљу би маца)
7156. Пероноспора (Перо нос опра)
7157. Тетреб рани славуја (терет, Бранислав, уја)
7158. Истиче дом Ирина (исти Чедомир и На)
7159. Сеју бомбонима китили (с Ејубом Бони, Мак и Тили)
7160. Смара гдје живим (смарагд, јеж и Вим)
7161. Смара где радим (смарагд, Ера, дим)
7162. Понос и лимар има (по носилима рима)
7163. Нагон Доли Бел (на гондоли Бел)
7164. Синди Јанко миловао (с Индијанком И лова О)
7165. Мала мамина цура (М ала, МА мина, Ц ура)
7166. Горан гута наше таблете (Г орангутан, А шета, Б лете)
7167. Пловидба на Неви (П лови Д, банане ВИ)
7168. Ал Ахрам (ала, храм)

Нема коментара: