недеља, 26. мај 2019.

Решења:
7035. Кори Јенкија Чејен (коријен, кијаче, рен)
7036. Рум унук ули (Румун у Кули)
7037. Пет костима (Пет кост има)
7038. Купи девер даску (куп иде Вердаску)
7039. Газе Лабу бициклима (газела бубици клима)
7040. Ватиканисту клипан тера (Ват и Кан истукли пантера)
7041. Газе Лабу балавице (газела, буба, лавице)
7042. Газе Лабу бауштелци (газела, буба, уш, телци)
7043. Старца клипан тера (Стар цакли пантера)
7044. Премину Сарита (пре минуса Рита)
7045. Превари варалица пар варалица (пре варива ралица па РВ Аралица)
7046. Претила ми лица (претила Милица)
7047. Тричав Лазар (три чавла, зар)
7048. Чека Мика Раула (чек, ам и караула)
7049. Најам бутика (на јамбу Тика)
7050. Сто-посто лажац (стожац, постола)
7051. Види како лишће пада (ада, пећ, шило, каки, див)

Нема коментара: