недеља, 03. март 2019.

Решења:
6819. Јурина губица (јури наг убица)
6820. Пила до косира (пилад око сира)
6821. Узоран идол (узорани дол)
6822. Бата баца каце (вата, Васа, касе)
6823. Мишићав и јак Ера (мишића вија кера)
6824. Ушат, обријан и матор Ера (у шатобријанима торера)
6825. Да ми руку Тини (Дамир у Кутини)
6826. Добра Ника се весели (до браника Севе сели)
6827. Магије фантома (Маги је фан Тома)
6828. Секира Ванда Маура (секира Ван Дама, ура)
6829. С вињаком орачу зима (свиња коморач узима)
6830. Пресинг лицемерима (пре синглице Мерима)
6831. Пила докона дева (пилад око надева)
6832. То Мило зубара куди (Том и лоз у баракуди)
6833. Аларм пали јато мишара (ала, рмпалија, Том и шара)
6834. Добра зарада (Д образ, ара ДА)
6835. Програмер (П рог, раме Р)
6836. Ждралови лете (ЖД рало, виле ТЕ)
6837. Накострушени дикобраз (НА кост, руше Н и Д И, кобра З)

Нема коментара: