недеља, 03. фебруар 2019.

Решења:
6746. Јако сам опасан (јак, оса, Мопасан)
6747. Најурена Тањушка (нају Рената њушка)
6748. Биље жирафа само једе (биљежи Рафа самоједе)
6749. По новац иде Вица (поновац И девица)
6750. Припит урар Алија (при Питу рара лија)
6751. Насто лупи Јанка (на столу пијанка)
6752. Демијург (груј И мед)
6753. Обојени пастух (ухо, Бо, јени, пас Т)
6754. Сиромашак грашак (каша Р, Г каша, Морис)
6755. Нагон гудача (на гонгу Дача)
6756. Добро Дако пита (до брода копита)
6757. Обавеза редара (оба веза, ред ара)
6758. Американери (Амели, Конери)
6759. Рапакиви (Ра па киви)
6760. Клавијатуристи (Кла(ј)в и ја туристи)
6761. По луци Линда рибала (полуцилиндар и бала)
6762. Испекла снаха бут (туба, Ханс, алке, пси)
6763. Жири закон обара (жир иза конобара)

Нема коментара: