недеља, 30. септембар 2018.

Решења:
6442. Доста нам је Нице! (до Стана мјенице)
6443. Сок нана попи (сокна на Попи)
6444. Ружи мати Јана (руж има Тијана)
6445. Орлови рано лете (ерлови пано лепе)
6446. Нес поделио Том (Нес по Елиотом)
6447. Предалеко ми је Кавказ (пред Алеком ијекавка З)
6448. До њега ћемо стићи (доње гаће, мостићи)
6449. Ситуиран, а демоде (сит у Иран Адем оде)
6450. Протумарасмо Ријеком (проту Мара смори јеком)
6451. Помери ме! (по Мериме)
6452. Доби Степа унуче (до бисте паун уче)
6453. Изапра се таст у буџаку (иза прасета стуб у џаку)
6454. Убио скопски Ром и Дејана (у биоскоп с Киром иде Јана)
6455. Алка понесе динамит овима (Ал Капоне седи на митовима)
6456. Албанка Рабије (Ал банкара бије)
6457. Малине могу јести с карамелама (мали Немо гује стиска, раме, Лама)
6458. И медо радо маше (име Дора до Маше)
6459. Загору Чикола буди (Загор У, Чико, лабуди)

Нема коментара: