недеља, 06. мај 2018.

Решења:
6060. Кајасе Чеда скупи (Каја сече даску пи)
6061. Кеј ти је леп, Адаме! (Кејт и јеле, па даме)
6062. Подарише ми ранац (под аришем Иранац)
6063. Причаш исто! (при чаши сто)
6064. Скупа мами сирана (с купама мис Ирана)
6065. Козак обриса крило птице (коза кобри сакри лоптице)
6066. Узели псу кости (уз елипсу К ости)
6067. Доба нета и махинација (до Банета има ХИ нација)
6068. Кари Ранка путем једе (кариран капут Е, мјед Е)
6069. Костина мати (кости на Мати)
6070. Баја мудра жена (бајам у Дражена)
6071. Нада Рујевице (на дару је Вице)
6072. Окове реже Тони (око Вере жетони)

Нема коментара: