недеља, 15. април 2018.

Решења:
6003. Милион крајцера (Мили онкрај цера)
6004. Сарачу кајас треба (Сара чука јастреба)
6005. Мери се страши шарке (мери сестра шишарке)
6006. Сто пирамида (стопира Мида)
6007. Контраст камења (Конт Растка мења)
6008. Обоје недра цене (обојене драцене)
6009. Исте жене гоне (ИС теже него НЕ)
6010. Псује јунак рају (псу је ЈУ на крају)
6011. Гнусне лажи (гну, снела Ж И)
6012. Мој ауто Поли (Моја у Тополи)
6013. Оде Пучинија (о Депу чинија)
6014. Коензими (Коен зими)
6015. Црни петак (црви, патак)
6016. Давор Гобац (дога, црв, боа)
6017. Искрена цура (искре, на Ц ура)

Нема коментара: